Om oss

Jag heter Patrik Johansson och är ägare av Inmaco AB. Under en stor del av mitt yrkesliv har jag arbetet med olika former av teknisk försäljning och affärsutveckling. För mig är det viktigt att förstå mina kunders behov och att vi sedan tillsammans arbetar fram en lösning som håller både tekniskt och affärsmässig.

Sortimentet jag valt att arbeta med uppfyller några för mig viktiga delar och det är kvalité, att produkten löser ett tekniskt behov och att det går att skapa en bra kombination av teknik och affärsnytta.

Detta gör att vi på Inmaco AB kan leverera den tekniska och affärsmässig kompetens som krävs för att du som återförsäljare skall känna dig trygg att kunna leverera bra tekniska lösningar på ett affärsmässigt sätt till dina kunder.